5C7A2862-kopi

Health Workers er storleverandør til helsesektoren. Satser stort på resirkulering.

Helsearbeidere i private og offentlige klinikker over hele landet får sine frakker, bukser, operasjonsluer - eller hva det måtte være - fra Pindsle-bedriften Health Workers. Nå bygger firmaet et omfattende system for innsamling og gjenbruk av yrkestøy fra helsesektoren.

 

- Som en miljøbevisst bedrift har vi en forpliktelse til å gjøre mer enn å smykke oss med Miljøfyrtårn-logoen. Yrkesklærne vi i stort omfang leverer til helsesektoren, blir nemlig etter en tids bruk dumpet som restavfall. Det har lite med bærekraft å gjøre. Derfor tar vi bygget et system for retur av tøyet og produksjon av nye varer basert på gjenvunnet materiale, forteller prosjektleder Fred Haugland.

5C7A2804
Health Workers er ikke bare den eneste norskeide bedriften i bransjen. Pindsle-firmaet følger også kundene opp med personlig besøk. Her pakker salgskonsulent Cathrine Karlsen bilen for et nytt kundemøte.

Eneste norskeide i bransjen

Health Workers har så å si alle de private kjedene i helsesektoren og noen offentlige klinikker på kundelista. Rundt 50.000 artikler sendes årlig ut fra virksomheten i Pindslebyen.

- Vi er vel snart den eneste norskeide aktøren i dennne bransjen. Vi er også den eneste leverandøren som er på veien og besøker kundene våre hver eneste uke, forteller daglig leder Pål Erik Haraldsen. 

Han startet firmaet i 2005. Siden har produktomfang, kundetilfang og omsetning økt kraftig. I 2021 solgte Health Workers rundt 50.000 plagg og hadde en omsetning på drøyt 12,6 millioner kroner. 

5C7A2847
I en egen avdeling har Health Workers moderne maskiner som broderer navn og logo på plaggene.

Nå hentes brukte klær tilbake

Med det store omfanget av leveranser av yrkesklær til helsesektoren, særlig til lege- og tannlegekontorer, mener gründeren bedriften har en forpliktelse til å hindre at tøyet ender som restavfall og brennes.

- Målsettingen vår er 100 prosent gjenvinning av brukte klær - slikt som frakker, tunikaer, t-skjorter og bukser. Vi er veldig fornøyd med å ha etablert samarbeid med nabovirksomhetene Fønix og Tangent. De vasker, sorterer og klipper stoffene opp etter maler. Disse sendes til skreddere som syr nye produkter. Ingen andre i vår bransje gjør dette i dag, sier Haraldsen.

Skjermbilde 2022-05-20 kl
Gjenbruk: Bærenett laget av brukte yrkesplagg fra helsesektoren.

Rekrutterer lokale skreddere

Nå rekrutteres flere skreddere i tillegg til de to firmaet allerede har avtale med. Snart vil de ha et nettverk av lokale syere.

- Vi tenker litt som slipsfabrikken Skandia gjorde for noen tiår siden. Der var en stor del av produksjonen basert på skreddere som jobbet hjemmefra, sier Pål Erik Haraldsen. 

Veien til en sirkulær økonomi handler om gjenvinning og gjenbruk.

- Dumpingen av utbrukte klær er noe hele bransjen må ta tak i. Dette er i utgangspunktet dyre plagg som er laget av solid materiale. Vi føler ansvar for å hente tilbake mest mulig av det volumet vi leverer, sier Haugland. 

Nye produkter av gjenbrukt materiale

Health Workers ser konturene av en ny verdikjede gjennom HWreuse! Plaggene skal gjenbrukes blant annet til handlenett, operasjonsluer, nøkkelbånd og scrunchier. Nå om dagen arbeides det med å skaffe avtaler med miljøbevisste forretninger over hele landet. 

Health Workers kjøper det aller meste av yrkesklærne og andre artikler til helsesektoren fra produsenter i USA, Canada og Spania. En av kolleksjonene lages ved et skredderverksted i Sandvika. I tillegg til kontor og lager på Pindsle har bedriften en egen avdeling hvor man preger eller broderer loger på alle slags plagg, også på klinikkenes skotøy.

Fakta Health Workers AS

  • Heleid norsk selskap som leverer yrkesklær til helsesektoren.
  • ISO-sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift i 2021.
  • Startet av Pål Erik Haraldsen i 2005.
  • Har seks heltidsansatte.
  • Selger blant annet tunikaer, t-skjorter, lege- og laboratoriumsfrakker, bukser, sneakers, slogs og operasjonsluer.
  • Bygger gjennom returordningen HWreuse! et system for gjenvinning av brukte yrkesklær fra helsesektoren.