Å væreknyttet til en bedriftshelsetjeneste er en investering i bedriftens største verdi, medarbeiderne, sier e2-eierne Andreas Bjørang (th) og Ståle Hauge.

Å væreknyttet til en bedriftshelsetjeneste er en investering i bedriftens største verdi, medarbeiderne, sier e2-eierne Andreas Bjørang (th) og Ståle Hauge.

e2 Helse bistår bedriftene i HMS-arbeidet: Medarbeiderne er bedriftens viktigste verdi

- En god arbeidsplass er grunnleggende for vår opplevelse av livskvalitet. Å gjøre medarbeiderne rustet til "å tåle" jobben sin, er noe av det viktigste vi bidrar med ovenfor folk og bedrifter.

Lege Andreas Bjørang er sammen med kiropraktor Ståle Hauge grunnlegger av e2 Helse på Pindsle. Bedriftshelsetjenesten er ett av e2s tre kjerneområder. Blant de tjenester selskapet tilbyr anser Bjørang støtten han og kollegene kan gi den enkelte bedrift og arbeidstaker for å være den viktigste.

HMS - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Norge er et land med mange små og mellomstore bedrifter. Eierne er som regel dyktige fagfolk. Etter hvert som de vokser og får flere ansatte, blir HMS stadig viktigere.

Som bedriftshelsetjeneste er vi opptatt av at HMS-arbeidet ikke skal være vanskelig og komplisert.

– Her kan vi hjelpe til med kunnskap, gode systemer og rutiner som er skreddersydd den enkelte bedrift, sier Bjørang.

FORNØYDE FOLK YTER MER

e2s parole er at «fornøyde folk yter mer». All forskning viser at arbeidsplassen er en svært viktig arena for å holde seg frisk og oppleve god livskvalitet.

– Det er mye god helse i å være på jobb. Å falle ut av arbeidslivet derimot er en av de største helserisikoene du løper. Vi trenger arbeidskraft i Norge. Derfor er det viktig å dra på arbeid selv om du ikke føler deg 100 prosent frisk. Ja, det er i grunnen normalt ikke å være frisk hele tiden. Hvordan du kan bruke restressursen din uten at du blir sykere, er viktig både for deg selv og bedriften, sier legen som også er senterets daglige leder.

Lavt sykefravær er derfor en fordel for både arbeidstaker og arbeidsgiver, i tillegg til at det er av stor samfunnsmessig verdi. e2 Helse gir HMS-støtte både på bedrifts- og individnivå. For bedriftene er det forebyggende arbeidet alfa og omega. Mange av plagene vi pådrar oss på jobben kunne i utgangspunktet vært unngått med forebyggende tiltak. Selv om Norge er på topp når det gjelder HMS, har arbeidsgivere fortsatt mye å hente her. Det koster mindre å forebygge enn å drive «brannslukking» etterpå.

JOBBEN SKAL IKKE GJØRE DEG SYKERE

Håndtering av sykefravær er ofte en krevende disiplin for bedriftene. Sammen med bedriftene, fastlegene og NAV jobber e2 for å flytte syke- fraværsoppfølgingen fra legekontoret og inn i bedriften. Bedriftshelsetjenesten bistår bedriften med veiledning og rådgiving. Vi bruker vår kompetanse og kjennskap til de faktiske abeidsforholdene og bistår fastlegene med å gjøre gode vurderinger av arbeidsevnen til den ansatte, sier Bjørang.

Norske arbeidstakere har store forventninger til arbeidsplassen sin. De stiller høye krav både til arbeidsgiveren og kollegene.

– Men, legger han til, medarbeideren har også selv ansvar for å passe på helsen sin og være «rustet til å gå på jobb». Som arbeidstaker har man medvirkningsplikt til å bidra til aktiviteter for å komme tilbake til jobb. Når vi har kartlagt situasjonen, gir vi råd og veiledning om hvordan den ansatte selv skal jobbe for å kunne være i arbeid.

DET HANDLER IKKE OM EN FRUKTKURV

Arbeidsmiljø handler ikke om fruktkurv, firmahytte eller treningstilbud på jobb, men om tiltak som er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Er ikke trivselen god på arbeidsplassen, rammes både produktivitet, økonomi og medarbeidernes lojalitet til jobben. Et godt arbeidsmiljø er ikke minst viktig for å holde på gode fagfolk – og være attraktivt for nye.

e2 Helse kan i år feire sitt 15 års-jubileum. Senteret har siden starten i 2007 hatt tilhold i stadionbygget. I forbindelse med byggingen av arenaen for Sandefjord Fotball, ønsket Øyvind Allum et trenings- og helsesenter a la Rosenborg-klinikken. Bjørang og Hauge var med allerede i planleggingsfasen. De første årene var Bjørang også lege for Sandefjord Fotball.

FAKTA e2 HELSE

  • Tverrfaglig helseklinikk og god kjent bedriftshelsetjeneste.
  • Etablert i 2007. Eiere: Andreas Bjørang (lege, jobber hovedsakelig som bedriftslege, offshorelege og sjømannslege. Snart spesialist i arbeidsmedisin) og Ståle Hauge (kiropraktor med spesialkompetanse i undersøkelse av ryggsmerter).
  • Teamet på 11 består av fysioterapeuter, kiropraktor, leger, sykepleier, helsesekretær, ernæringsfysiolog, HMS-rådgiver, yrkeshygieniker og HR- rådgiver.
  • e2 Helse har 3 avdelinger: Privat helsesenter, bedriftshelsetjeneste og avdeling for overvekt og livsstil.
  • Holder til i «hjertet på» Pindsle, Release Arena i 3. etasje.