Stor interesse for e2 Helses frokostseminar i Jotun Arenas lokaler.

e2 Helse-seminar: "Sykefravær er ikke en privatsak!"

Et femtitalls representanter for sandefjordsbedrifter deltok tirsdag formiddag i e2 Helses frokostseminar med tema «Sykefravær - ikke en privatsak!»

IMG_8625
Bedriftslege Andreas Bjørang: - Sykefraværsarbeidet bør flyttes fra legekontoret til arbeidsplassen.

Interessen for seminaret bekreftet at temaet er aktuelt for alle ledere med personalansvar, HR-ansatte og verneombud.

E2 Helses daglige leder, lege Andreas Bjørang og psykolog Karianne Kalseth Christensen, redegjorde i seminarets første del om de grunnleggende forutsetningene for sykefraværsarbeid i bedriftene. 

Et av Bjørangs viktige anliggender er å medvirke til at sykefraværsarbeidet flyttes fra legekontoret til arbeidsplassen.

Lovverket rundt sykemeldinger ble gjennomgått av advokat Siri Bergem hos Skaun-advokatene. Bergem tok særlig for seg arbeidsgiverens tilretteleggingsplikt og arbeidstakeres medvirkningsplikt.

Frokostseminaret i Jotun Arenas lokaler ble avsluttet med paneldiskusjon med de tre foredragsholderne i panelet.