Kjell Roger Skauen (øverst) og Arne Andresen i foreningen Pindslebyen gleder seg over nye forretninger og økt kundetilstrømning.

Kjell Roger Skauen (øverst) og Arne Andresen i foreningen Pindslebyen gleder seg over nye forretninger og økt kundetilstrømning.

Pindsle i støtet: - Vil bidra til at Sandefjord blir et bedre sted for alle

Pindsle er i «vinden». I fjor åpnet nye forretninger i området og flere banker på. Dessuten er det en merkbar tendens at mange fra nabobyene tar veien til Pindsle når de skal gjøre viktige innkjøp. 

- Pindsle utfyller og utvider Sandefjord som en vital og mangefasettert handelsby, mener styreleder Kjell Roger Skauen og nestleder Arne Andresen i Foreningen Pindslebyen.

Både for foreningens del og for Sandefjord som en næringslivsorientert kommune, mener de det er svært positivt at Pindsle nå er inne som fullverdig medlem i Sandefjord Næringsforum. 

- Det var gjennom et vedtak i formannskapet i fjor at foreningen ble invitert inn som medlem. Tidligere har de næringsdrivende på Pindsle ikke hatt noen formell posisjon for eksempel i tilknytning til kommunens planarbeid og høringer, sier Arne Andresen.

Utvikle hele kommunen

En ting er at det er viktig for de næringsdrivende i området å ha muligheten til å ytre seg om planer og saker som angår dem. De to næringslivslederne er i minst like stor grad opptatt av at de vil  stå sammen med det øvrige næringsliv i å utvikle hele kommunen.

- Sandefjord er best tjent med at vi er på lag. Vi her på Pindsle er opptatt av helheten og gleder oss over alt det viktige som skjer ikke minst i byens sentrum, blant annet i regi av Sandefjord Byen vår. Alle ønsker vi et levende og frodig bysentrum. Likeså er vi opptatt av at industribedriftene har rom for vekst og utvikling blant annet på Borgeskogen, framholder de to næringslivslederne.

Det handler om samspill og se hvordan vi med ulikt ståsted kan «spille hverandre gode», sier Skauen og Andresen.

- Vi ser fram til å delta i Sandefjord Næringsforum og de næringspolitiske prosessene på Pindsles vegne. Ikke mindre gleder vi oss til å være en støttespiller i kulturelle og andre identitetsskapende arrangementer over hele kommunen, sier Skauen.

 Sykkelstier og gangveier

Nå om dagen venter foreningen spent på kommunens planer for hvordan man tenker å løse de trafikale utfordringene på Pindsle.

- Særlig økningen i antall syklende og flere gående er en utfordring. Vi vet at kommunen arbeider med planer for hvordan dette kan løses og er spent på tiltakene de vil foreslå, sier Andresen.

Foreningen er dessuten spent på hvordan prosessen med Burger Kings etablering vil forløpe. Kjeden skal tidligere ha vurdert byens sentrum, men fant ingen tilfredstillende løsning. Nå har de altså et aktivt ønske om å etablere seg i Fønix sine tidligere lokaler. 

- En Burger King-etablering på Pindsle vil berike Pindsle-området og bety arbeidsplasser til fortrinnsvis unge mennesker som ofte ikke har så mange jobber å velge mellom, sier styreleder Kjell Roger Skauen.

Foreningen Pindslebyen har for tida rundt medlemmer, men flere har meldt sin interesse.

- Dette blir et stadig viktigere forum for hele næringslivet på Pindsle, også for dem som ikke driver direkte kommersiell virksomhet, sier Arne Andresen.